Τοποθεσίες διεξαγωγής του σεμιναρίου

Το σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις καινούργιες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου «Ηράκλειτος». Στην Αθήνα θα γίνει στο ιατρείο του κ. Τεόπουλου.