Έναρξη Ελληνικού Προγράμματος

Έναρξη του Ελληνικού Προγράμματος του 2ου Εισαγωγικού Σεμιναρίου. Αθήνα: 9 Οκτωβρίου — Θεσσαλονίκη: 23 Οκτωβρίου.