Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δεχόμαστε δηλώσεις ενδιαφέροντος για το αγγλικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει ακόμα συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών. Ωστόσο, έχουμε ήδη εκδήλωση ενδιαφέροντος τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.