Μάιος 10, 2016

Εκπαίδευση επαγγελματιών

Πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή Χαρακτηρανάλυσης και Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας με χαρά ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Οι διπλωματούχοι ψυχολόγοι θα εκπαιδευτούν στην τεχνική της χαρακτηρανάλυσης. Οι διπλωματούχοι ψυχίατροι και οι γιατροί που έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο εκπαίδευσης σε ψυχιατρική κλινική θα εκπαιδευτούν στην τεχνική της χαρακτηρανάλυσης και στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κρατικό δίπλωμα από την χώρα προέλευσής τους, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη χώρα τους και να έχουν ήδη επιτύχει επαρκή αναδόμηση του χαρακτήρα τους μέσω οργονοθεραπείας. Η εκπαίδευση θα γίνει από τους ψυχίατρους και οργονοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν (ΗΠΑ) και Νάσο Τεόπουλο (Ελλάδα).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. Το εισαγωγικό σεμινάριο οργονομίας, το οποίο θα είναι κοινό με το αντίστοιχο σεμινάριο της Επιμόρφωσης του κοινού. Στόχος του σεμιναρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση του έργου του ψυχίατρου και φυσικού επιστήμονα Βίλχελμ Ράιχ. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και θα συζητηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες η χαρακτηρανάλυση και η ψυχιατρική οργονοθεραπεία επεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν τη φυσική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν επίσης τις θεωρίες του Ράιχ που εξηγούν επακριβώς την αιτία της οδύνης του ανθρώπου. Θα συζητηθούν και θα διερευνηθούν οι τρόποι υγιούς ανατροφής νηπίων και παιδιών που θα εξασφαλίζουν τη φυσική ανάπτυξή τους ώστε να διαθέτουν κατά την ενήλικη ζωή τους την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να απολαύσουν μια ικανοποιητική ζωή.

Β. Ένα εργαστηριακό σεμινάριο οργονομικής μικροσκοπίας και βιοφυσικής. Προσφέρεται προαιρετικά σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν περισσότερο με τις ανακαλύψεις του Ράιχ και να αποκτήσουν εμπειρία επί των πειραματικών ερευνών του. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου και θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Γ. Το τριετές κλινικό σεμινάριο. Θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού σεμιναρίου και θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα από τους ψυχίατρους και οργοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν (μέσω Skype) και Νάσο Τεόπουλος (δια ζώσης). Μετά την πέρας του θα ακολουθήσουν προφορικές, γραπτές και κλινικές εξετάσεις.

Δ. Την παράλληλη προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων, η αναδόμηση του χαρακτήρα των οποίων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ε. Την επίβλεψη των εκπαιδευομένων από τα μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

Τα ονόματα και οι πληροφορίες επικοινωνίας όσων θεραπευτών πιστοποιηθούν ως επαρκώς καταρτισμένοι να ασκούν τη μέθοδο θεραπείας του Ράιχ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (www.orgonetherapytraining.com).

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Οργονομία. Θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρακαλώ στείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: seminar@orgonetherapytraining.com